Przetworniki optyczne

Sonda promieniowania optycznego FLA623 x

 

Nowa sonda promieniowania występująca w kilku odmianach dla różnych zakresów fal świetlnych
Możliwe wersje to: iIluminanncja (V lambda), UVA, UVB, UVC, promieniowanie globalne, IR,
fotosynteza.
- Przetwornik w czernionej obudowie aluminiowej.
• Odłączany kabel Almemo
• Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń , wersje opcjonalne ze specjalnymi
zabezpieczeniami
Wspólne dane techniczne:
Liniowość lepsza niż 1 %
Błąd absolutny mniejszy niż 10% (mniejszy niż 5% dla FLA623VL)
Temperatura pracy -20...+60ºC
Zasilanie z przyrządu Almemo
Wymiary: śr. 33 mm, wys. 29 mm
Obudowa czernione aluminium
Masa ok. 50 g

Wersja FLA623VL – sonda illuminancji
Pomiar zakresu V lambda (światło widzialne, ekwiwalent czułości oka ludzkiego)
Sonda przeznaczona do sprawdzania oświetlenia np. w miejscach pracy
Sklasyfikowana jako jednostka klasy B wg. DIN 5032

Zakres mierzony V lambda 0 do ok. 170 klx
Kanały pomiarowe: 1 kanał do ok. 20 000 lx, 2 kanał do ok. 170 000 lx
Zakres spektralny 380 do 720 nm, max przy 555 nm
Dostępne wykonania:
Sonda illuminancji z kablem 2 m typ FLA623VL
Opcja kabel 5 m OA9623L05
Opcja kabel 10 m QA9623L10
Sonda z dyfuzorem ze szkła opalowego OA9623W

Wersja FLA623 UVA - sonda UVA
Mierzy długofalowy zakres promieniowania UV
Czułość spektralna odpowiednia dla globalnego promieniowania słonecznego
Zakres pomiarowy

Zakres pomiarowy 0 do 50 W./m²
Zakres spektralny 310 do 400 nm, max przy 335 nm
Dostępne wykonania:
Sonda UVA z kablem 2 m typ FLA623UVA
Opcja z kablem 5 m OA9623L05
Opcja z kablem 10 m OA9623L10

Wersja FLA623 UVB – sonda UVB
Mierzy krótkofalowy zakres UV
Czułość spektralna odpowiednia do globalnego promieniowania słonecznego odniesiona do
zaleceń CIE. Ideks UV może być przeliczany

Zakres pomiarowy 0 do 5 W/m²
Zakres spektralny 265 do 315 nm, max przy 297 nm
Dostępne wykonania:
Sonda UVB z kablem 2 m typ FLA623UVB
Opcjonalny kabel 5 m OA9623L05
Opcjonalny kabel 10 m OA9623L10

Wersja FLA623 UVC – sonda UVC
Mierzy w paśmie UVC maksimum przy 256 nm
Może być stosowana do sprawdzania urządzeń do dezynfekcji wody

Zakres pomiarowy 0 do ok. 1990 mW/m²
Zakres spektralny 220 do 280 nm, max przy 265 nm
Dostępne wykonania:
Sonda UVC z kablem 2 m typ FLA623UVC
Opcja z kablem 5 m OA9623L05
Opcja z kablem 10 m OA9623L10

Wersja FLA623 GS – przetwornik promieniwania globalnego
Sonda mierzy spektrum solarne w zakresie widialnym oraz IR

Zakres pomiarowy 0 do ok 1300 W/m²
Zakres spektralny 400 do 1100 nm, max przy 780 nm
Dostepne wykonania:
Sonda Global Radiation z kabelm 2 m typ FLA 623GS
Opcja z kablem 5 m OA9623L05
Opcja z kablem 10 m OA9623L10
Sonda z dyfuzorem ze szkła opalowego OA9623W

Wersja FLA623 IR – sonda promieniowania IR
Mierzy pasmo słoneczne w zakresie fal krótkich zakresu IR

Zakres mierzony 0 do ok.400 W/m²
Zakres spektralny 800 do 1100 nm, max przy 950 nm
Dostępne wykonania:
Sonda IR z kablem 2 m typ FLA623IR
Opcja z kablem 5 m OA9623L05
Opcja z kablem 10 m OA9623L10
Sonda z dyfuzorem ze szkła opalowego OA9623W

Wersja FLA623 PS – sonda promieniowania quantum (fotosynteza)
Sonda mierzy promieniowanie widzialne absorbowane przez chlorofil w trakcie fotosyntezy
Sonda przeznaczona jest do kontroli oświetlenia plantacji roślin na zewnątrz i roślinności w
budynkach.

Zakres pomiarowy 0 do ok. 3000 μmol/m²s
Zakres spektralny 380 do 720 nm max przy 420 i 700 nm
Dostępne wykonania:
Sonda Quantum z kablem 2 m typ FLA623PS
Opcja z kablem 5 m OA9623L05
Opcja z kablem 10 m OA9623L10
Sonda z dyfuzorem ze szkła opalowego OA9623W

 

Karta katalogowa Optical radiation (ang.)

Przetwornik oświetlenia (luksomierz) FLA603VLx

Przetwornik oświetlenia (luksomierz) FLAS603VLx

Wysokiej jakości luksomierz przeznaczony do pomiarów w inżynierii oświetlenia. Klasa B DIN .
FLA603VL2 do pomiarów w pomieszczeniach 3 kanały pomiarowe
FLA603VL4 do pomiarów środowiskowych 2 kanały pomiarowe
Zakresy pomiarowe:
FLA603VL2: 0,05 lux do 12500 lux
FLA603VL4: 1 lux do 250000 lux
Najmniejsza rozdzielczość: FLA603VL2-0,01lux; FLA603VL4-1 lux
Czułość: ok. 20 pA/lux
Dopasowanie spektralne: przybliżona funkcja fotometryczna V(λ) dla widzenia dziennego, lepiej niż 6%
Maksymalne cos odchylenie: klasa B< 3%
Cos dyfuzor: średnica 7 mm
Temperatura normalna 24ºC ± 2K
Temperatura pracy: 0 do 60ºC; wilgotność: 10 do 90% bez kondensacji
Obudowa: średnica 36 mm x 20 mm
Kabel 2 m z wtykiem ALMEMO®

Sonda luksometryczna sferyczna FLA613VLK

 

  • Pomiar niezależny od kierunku padania światła dzięki charakterystyce sferycznej
  • Przydatna do zastosowań uniwersalnych i przy pomiarach do testów fotostabilności
  • Pasmo spektralne odpowiadające oku ludzkiemu


Dane techniczne:

Zakres pomiarowy 0...50 klux
Czułość spektralna 360...760 nm
Maksymalna czułość spektralna 555 nm
Sygnał wyjściowy 0...2V
Zasilanie +5...+12V
Liniowość < 1%
Błąd absolutny < 10%
Temp. pracy -20...+60 C

Sferyczna sonda UVA FLA613UVAK

 

  • Pomiar niezależny od kierunku padania światła dzięki charakterystyce sferycznej
  • Przydatna do zastosowań uniwersalnych i przy pomiarach do testów fotostabilności
  • Przeznaczona do pomiarów UVA


Dane techniczne:

Zakres pomiarowy 0...50 W/m2
Czułość spektralna 310...400 nm
Maksymalna czułość spektralna 355 nm
Sygnał wyjściowy 0...2V
Zasilanie +5...+12V
Liniowość < 1%
Błąd absolutny < 10%
Temp. pracy -20...+60 C

Sondy UVA

Przetwornik UVA FLA603UV12/14 – wysokiej klasy przetwornik do precyzyjnych pomiarów w paśmie 315 do 400 nm wyposażony w 3 kanały pomiarowe o różnych czułościach. FLA603UV12 do zastosowań w medycynie przemysłowej
FLA603UV14 do pomiarów w przemysłowych hodowlach
Zakresy pomiarowe:
FLA603UV12: 0,00002 mW/cm² do 5 mW/cm²
FLA603UV14: 0,0004 do 100 mW/cm²
Najmniejsza rozdzielczość:
FLA603UV12: 20 nW/cm²; FLA603UV14: 100 nW/cm²
Zakres pracy: 315 do 400 nm
Maksymalne cos odchylenie: < 5%
Dyfuzor cos: średnica 15 mm
Temperatura normalna 24ºC ± 2K
Temperatura pracy: 0 do 60ºC; wilgotność: 10 do 90% bez kondensacji
Obudowa: średnica 37 mm x 32 mm


Przetwornik UVA FLA603UV22/24

Przetwornik UVA FLA603UV22/24 - – wysokiej klasy przetwornik do precyzyjnych pomiarów w paśmie 320 do 400 nm wyposażony w 3 kanały pomiarowe o różnych czułościach. FLA603UV22 do zastosowań w terapii medycznej FLA603UV24 do pomiarów przemysłowych
Zakresy pomiarowe:
FLA603UV22: 0,00002 do 5 mW/cm²
FLA603UV24: 0,0004do 100 mW/cm²
Najmniejsza rozdzielczość:
FLA603UV22: 10 nW/cm²; FLA603UV24: 100 nw/cm²
Czułość: ok. 50 nA/(mW/cm²)
Zakres pracy: 320 do 400 nm
Dyfuzor cos: średnica 15 mm
Temperatura normalna 24ºC ± 2K
Temperatura pracy: 0 do 60ºC; wilgotność: 10 do 90% bez kondensacji
Obudowa: średnica 37 mm x 32 mm

Sondy Radiometryczne

Przetwornik Radiometryczny FLA603RW4 wysokiej klasy przetwornik do precyzyjnych pomiarów w paśmie 400 do 800 nm wyposażony w 3 kanały pomiarowe o różnych czułościach. Zakres pomiarowy: 0,00004 do 10 mW/cm²
Rozdzielczość: 10 nW/cm²
Czułość: ok. 500 nA/(mW/cm²)
Pasmo spektralne: 400 do 800 nm
Maksymalne cos odchylenie: < 5%
Dyfuzor cos: średnica 15 mm
Obudowa: średnica 37 X 50 mm
Kabel: 2 m z wtykiem ALMEMO® skalibrowany w mW/cm²


Przetwornik Fotosyntezy FLA603PS4/PS5

Przetwornik Fotosyntezy FLA603PS4/PS5 wysokiej klasy przetwornik do precyzyjnych pomiarów w paśmie 400 do 700 nm wyposażony w 3 kanały pomiarowe o różnych czułościach. Zakres pomiarowy:

PS4 - 0,0002 do 5,0 μmol/(m²s) PS5 - 0,2 do 100.00 μmol/(m²s)


Najwyższa rozdzielczość:

PS4 - 0,2 μmol/(m²s)
PS5 – 0,1 μmol/(m²s)


Czułość: ok. 100 nA/ [μmol/(m²s)]
Pasmo spektralne: 400 do 700 nm
Maksymalne cos odchylenie: < 5%
Dyfuzor cos: średnica 15 mm
Dyfuzor cos: średnica 15 mm
Obudowa: średnica 37 X 50 mm
Kabel: 2 m z wtykiem ALMEMO® skalibrowany w μmol/(m²s)
style="FONT-SIZE: 11pt" size=2>Wykonania:
FLA603PS4: do pomiarów niskich poziomów oświetlenia.
FLA603PS5: do pomiarów w szklarniach, światło dzienne.
FLA603PS4/PS5/WG: wykonanie wodoodporne

Sondy luminancji i strumienia światła

Sonda Luminancji FLA603LDM2

Sonda Luminancji FLA603LDM2 przetwornik luminancji z kątem widzenia 1º i zewnętrznym celownikiem przystosowanym do pracy z odległości 1 m; trzy kanały pomiarowe o różnej czułości; klasa B DIN Zakres pomiarowy: 0,04 cd/m² do 8333 cd/m²
Najmniejsza rozdzielczość: 10 mcd/m²
Kat (pole) widzenia: 1º
Czułość: ok. 30 pA/(cd/m²)
Dopasowanie spektralne: przybliżona funkcja fotometryczna V(λ) dla widzenia dziennego, lepiej niż 6%
Odległość pomiarowa: 1 m
Temperatura normalna: 24ºC±2K
Temperatura pracy: 0 do 60ºC; wilgotność 10 do 90% bez kond.
Powierzchnia pomiarowa 21 x 21 mm z odległości 1 m
Certyfikaty: IEC 61223-2-5. DIN 5032-T.7
Obudowa: średnica 30 mm x 150 mm
Kabel: 2 m z wtykiem ALMEMO® skalibrowany w cd/m²


Przetwornik Strumienia Światła FLA603LSM4

Przetwornik Strumienia Światła FLA603LSM4 wysokiej klasy przetwornik strumienia światła typu fotometr Ulbrichta. Zakres pomiarowy: 0,001 do 250 lm
Najmniejsza rozdzielczość: 0,001 lm
Czułość: 20nA/lm
Akceptowany kąt: do 90º
Dokładność: klasa B DIN
Temperatura normalna: 24ºC±2K
Temperatura pracy: 0 do 60ºC; wilgotność 10 do 90% bez kond.
Temperatura pracy: max 100ºC wewnątrz kuli
Wewnętrzna średnica: 50 mm
Otwór pomiarowy: 12,7 mm
Kabel: 2m ALMEMO® certyfikat kalibracji fabrycznej

 

Instrukcja - Przetworniki optyczne

SOMET Piotr Szargut. Copyright © 2013. All Rights Reserved.