Sonda promieniowania optycznego FLA623 x

 

Nowa sonda promieniowania występująca w kilku odmianach dla różnych zakresów fal świetlnych
Możliwe wersje to: iIluminanncja (V lambda), UVA, UVB, UVC, promieniowanie globalne, IR,
fotosynteza.
- Przetwornik w czernionej obudowie aluminiowej.
• Odłączany kabel Almemo
• Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń , wersje opcjonalne ze specjalnymi
zabezpieczeniami
Wspólne dane techniczne:
Liniowość lepsza niż 1 %
Błąd absolutny mniejszy niż 10% (mniejszy niż 5% dla FLA623VL)
Temperatura pracy -20...+60ºC
Zasilanie z przyrządu Almemo
Wymiary: śr. 33 mm, wys. 29 mm
Obudowa czernione aluminium
Masa ok. 50 g

Wersja FLA623VL – sonda illuminancji
Pomiar zakresu V lambda (światło widzialne, ekwiwalent czułości oka ludzkiego)
Sonda przeznaczona do sprawdzania oświetlenia np. w miejscach pracy
Sklasyfikowana jako jednostka klasy B wg. DIN 5032

Zakres mierzony V lambda 0 do ok. 170 klx
Kanały pomiarowe: 1 kanał do ok. 20 000 lx, 2 kanał do ok. 170 000 lx
Zakres spektralny 380 do 720 nm, max przy 555 nm
Dostępne wykonania:
Sonda illuminancji z kablem 2 m typ FLA623VL
Opcja kabel 5 m OA9623L05
Opcja kabel 10 m QA9623L10
Sonda z dyfuzorem ze szkła opalowego OA9623W

Wersja FLA623 UVA - sonda UVA
Mierzy długofalowy zakres promieniowania UV
Czułość spektralna odpowiednia dla globalnego promieniowania słonecznego
Zakres pomiarowy

Zakres pomiarowy 0 do 50 W./m²
Zakres spektralny 310 do 400 nm, max przy 335 nm
Dostępne wykonania:
Sonda UVA z kablem 2 m typ FLA623UVA
Opcja z kablem 5 m OA9623L05
Opcja z kablem 10 m OA9623L10

Wersja FLA623 UVB – sonda UVB
Mierzy krótkofalowy zakres UV
Czułość spektralna odpowiednia do globalnego promieniowania słonecznego odniesiona do
zaleceń CIE. Ideks UV może być przeliczany

Zakres pomiarowy 0 do 5 W/m²
Zakres spektralny 265 do 315 nm, max przy 297 nm
Dostępne wykonania:
Sonda UVB z kablem 2 m typ FLA623UVB
Opcjonalny kabel 5 m OA9623L05
Opcjonalny kabel 10 m OA9623L10

Wersja FLA623 UVC – sonda UVC
Mierzy w paśmie UVC maksimum przy 256 nm
Może być stosowana do sprawdzania urządzeń do dezynfekcji wody

Zakres pomiarowy 0 do ok. 1990 mW/m²
Zakres spektralny 220 do 280 nm, max przy 265 nm
Dostępne wykonania:
Sonda UVC z kablem 2 m typ FLA623UVC
Opcja z kablem 5 m OA9623L05
Opcja z kablem 10 m OA9623L10

Wersja FLA623 GS – przetwornik promieniwania globalnego
Sonda mierzy spektrum solarne w zakresie widialnym oraz IR

Zakres pomiarowy 0 do ok 1300 W/m²
Zakres spektralny 400 do 1100 nm, max przy 780 nm
Dostepne wykonania:
Sonda Global Radiation z kabelm 2 m typ FLA 623GS
Opcja z kablem 5 m OA9623L05
Opcja z kablem 10 m OA9623L10
Sonda z dyfuzorem ze szkła opalowego OA9623W

Wersja FLA623 IR – sonda promieniowania IR
Mierzy pasmo słoneczne w zakresie fal krótkich zakresu IR

Zakres mierzony 0 do ok.400 W/m²
Zakres spektralny 800 do 1100 nm, max przy 950 nm
Dostępne wykonania:
Sonda IR z kablem 2 m typ FLA623IR
Opcja z kablem 5 m OA9623L05
Opcja z kablem 10 m OA9623L10
Sonda z dyfuzorem ze szkła opalowego OA9623W

Wersja FLA623 PS – sonda promieniowania quantum (fotosynteza)
Sonda mierzy promieniowanie widzialne absorbowane przez chlorofil w trakcie fotosyntezy
Sonda przeznaczona jest do kontroli oświetlenia plantacji roślin na zewnątrz i roślinności w
budynkach.

Zakres pomiarowy 0 do ok. 3000 μmol/m²s
Zakres spektralny 380 do 720 nm max przy 420 i 700 nm
Dostępne wykonania:
Sonda Quantum z kablem 2 m typ FLA623PS
Opcja z kablem 5 m OA9623L05
Opcja z kablem 10 m OA9623L10
Sonda z dyfuzorem ze szkła opalowego OA9623W

 

Karta katalogowa Optical radiation (ang.)

SOMET Piotr Szargut. Copyright © 2013. All Rights Reserved.