Moduły i wtyczki wejściowe

Wtyczki wejściowe systemu Almemo

Wtyczki wejściowe Almemo


Standardowa wtyczka Almemo
– posiada 6 pinów, 2 dla zasilania czujnika oraz 4 dla sygnałów pomiarowych. Wszystkie jednostki pomiarowe i wtyczki oferują następujące możliwości:

 • każdy punkt pomiarowy może posiadać specyficzną nazwę
 • sygnał czujnika może być skalowany
 • wartości pomiarowe mogą być korygowane  dla zera i wzmocnienia.

Niektóre przyrządy Almemo oferują następujące opcje:

 • kalibrację wielopunktową zapamiętaną we wtyczce
 • linearyzację zdefiniowaną przez użytkownika, do 30 punktów we wtyczce
 • specjalne zakresy pomiarowe zapamiętane we wtyczce
 • lista kalibracyjna zapamiętana i automatycznie wykrywana we wtyczce.

 


Wtyczka Almemo D6 dla czujników cyfrowych
– może być podłączona do każdego przyrządu Almemo bez pogorszenia dokładności pomiarów. Przetwornik A/C zawarty we wtyczce D6 zapewnia właściwą dokładność pomiarów dla całego systemu. Wtyczki D6 są kalibrowane bez przyrządu Almemo i mogą być zastąpione lub wymienione gdy jest to potrzebne. Kabel przyłączeniowy może być przedłużany przy użyciu cyfrowych kabli przedłużających. Właściwości wtyczki D6 będą wykorzystane efektywnie przy współpracy z przyrządami serii V7 (Almemo 710,202,500) lub przy bezpośredniej współpracy z PC poprzez kabel ZA1919AKUV.

 

 


Wtyczka Almemo D7 dla czujników cyfrowych
– zakresy pomiarowe czujników są kompletnie niezależne od przyrządu pomiarowego, każda wtyczka D7 może zawierać 10 kanałów funkcyjnych. Ważne – wtyczki D7 mogą pracować jedynie z przyrządami generacji V7 (Almemo 500/710/809/202). Wtyczki D7 zapewniają dużą prędkość pomiarów i wysoką dokładność, zalecane są do pomiarów w procesach o dużej dynamice.                        
Każda wtyczka D7 obsługuje do 10 kanałów funkcyjnych, zapewnia wysoką prędkość pomiarów oraz dużą dokładność. Każda wtyczka zawiera wewnętrzny przetwornik A/C współpracujący z przyrządem generacji V7.
Możliwe jest zaprogramowanie do 20 komentarzy i do 6 charakterów, które można w łatwy sposób zmienić przy użyciu przyrządu generacji V7.

 

 

Wtyczki i czujniki cyfrowe D7 - wtyczki przeznaczone są wyłącznie do współpracy z przyrządami serii V7

Wtyczka cyfrowa Almemo D7 dla sygnałów napięciowych DC

Dane techniczne:

Zakresy pomiarowe – w tabeli poniżej
Prąd wejściowy 100 pA
Dokładność systemu 0,02% = 2 cyfry
Temp nominalna +22C +/- 2 K
Dryft temp. 0,003%/K (30 ppm)
Zakres temp. pracy -10...+60C, 10...90% RH
Napięcie zasilania 6/9/12V z jednostki Almemo
Pobór prądu ok. 8 mA

Dostępne wersje:

 

Wtyczka cyfrowa Almemo D7 dla mostków mV

Dane techniczne:

Typ czujnika – pełny mostek 4 przewodowy
Zakres pomiarowy -29,6...+29,6 mV
Zasilanie mostka 5V
Dokładność systemu 0,02%+2 cyfry
Temp. Nominalna +22C +/- 2 K
Dryft temp. 0,003%/K (30 ppm)
Zakres temp. pracy -10...+60C, 10...90% RH
Napięcie zasilania 6 z jednostki Almemo
Pobór prądu ok 15 mA

Wersje wykonania:

 

Cyfrowe wtyczki D7 dla czujników termoparowych typu: K,N,T,J,R,S,B,E

Pozwalają na dynamiczny pomiar temperatur z prędkością do 100 pomiarów na sekundę.
Jedna wtyczka może być programowana dla rożnych termopar.
Optymalna dokładna linearyzacja charakterystyki termopary przy ożyciu metody DIN IEC584. Są przeznaczony tylko do współpracy z przyrządami serii V7 np. Almemo 710, Almemo 202

Zakresy pomiarowe:

Rozdzielczość 0,1K lub 0,01K dla specjalnego zakresu K2
Dokładność przy pomiarze 10 pom/s

typ K,K2,N,J,T   ±0,2 K ±0,02% wartości zmierzonej
typ E                ±0,1K ±0,02% wartości zmierzonej
typ R,S.B          ±0,8 K ±0,02% wartości zmierzonej

Kompensacja zimnych końców w zakresie -10C do+60C
Dokładność kompensacji  ±0,2 K ±0,01K/C
Temperatura pracy -10 do +60C, 10 do 90% RH
Napięcie zasilania 6, 9, 12V z przyrządu Almemo
Pobór prądu ok. 5 mA

Oznaczenie wtyczki ZTD700FS

 

Wtyczka cyfrowa Almemo D7 dla Pt100

Dane techniczne:

Czujnik typu Pt100 4 przewodowy
Zakres pomiarowy -200...+850C
Rozdzielczość 0,01K
Szybkość pomiarów 10 mops ( pom/sek)
Prąd pomiarowy ok. 1 mA
Dokładność 0,07 K = 2 cyfry
Temp nominalna. 22C +/- 2 K
Zakres  pracy -10...+60C/ 10...90% RH
Nap. Zasilania 6v z jednostki Almemo
Pobór prądu ok. 9 mA

Wersje wykonania:

 

Precyzyjna wtyczka cyfrowa Almemo D7 dla Pt100

ZPD730FS - Precyzyjna wtyczka cyfrowa Almemo D7 o rozdzielczości 0,001K

Zakres pomiarowy -200...+400C

Rozdzielczość 0,001K

Dokładność +/- 0,015K +/- 2 cyfry

 

Cyfrowy czujnik NTC z wtyczka Almemo D6 ZAD040FS


Dane techniczne:

Czujnik typu NTC
Zakres pomiarowy w tabeli poniżej
Czas odświeżania 0,3s dla obu kanałów
Szybkość pomiarów 10 mops ( pom/sek)
Prąd pomiarowy ok. 1 mA
Dokładność :
Zakres Dntc/DNt2 +/- 0,05K w zakresie -50...+100C
Zakres Dntc3 +/- 0,02K w zakresie -20...+65C
Temp nominalna. 23C +/- 2 K
Dryfr temp 0,004%/K (40 ppm)
Zakres  pracy -10...+60C/ 10...90% RH
Nap. Zasilania 6v z jednostki Almemo
Pobór prądu ok. 4 mA

Wersje wykonania:

 

 

Cyfrowe wtyczki ALMEMO® D7 dla czujników potencjometrycznych.

Wtyczki dla przetworników drogi i innych potencjometrycznych czujników. Szybkie pomiary przy 100 operacjach na sekundę i rozdzielczość 10,000 cyfry Współpracują tylko z przyrządami ALMEMO® V7, takimi jak ALMEMO® 710, ALMEMO® 809, ALMEMO® 500.

Ten innowacyjny typ wtyczki godzi z sukcesem wysoka dokładność i dużą prędkość. Użytkownik może wpisać szybko i łatwo preferowana konfiguracje.

Dane techniczne i funkcji.

Wtyczki cyfrowe ALMEMO® D7  działa z  własnym zintegrowanym przetwornikiem analogowo-cyfrowym. Ogólnie dokładność pomiaru nie jest ograniczana przez terminal  lub rejestrator danych ALMEMO® V7.Cały łańcuch pomiarowy, zawierając na przykład przetwornik drogi i wtyczkę  ALMEMO® D7, mogą być zestrojone od końca do końca.

Szybkość przetwarzania jest określona wyłącznie przez zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy. Przy współpracy z przyrządem ALMEMO® V7 wszystkie wtyczki D7  działają równolegle każda wg. własnej prędkości pomiarowej. Bardzo krótki cykl pomiarowy   jest określony przez wtyczki D7  bez względu na ich numer.

Dla mierzenia dynamicznych procesów wtyczka ALMEMO® D7 działa z dużą prędkością przetwarzania. Przyrząd pomiarowy ALMEMO® V7 zapisuje zmierzone wartości; oprogramowanie WinControl pokazuje je w formie graficznej.

Mierzone są zmiany napięcia na potencjometrze. Napięcie odniesienia 2V jest dostarczone przez wtyczka ALMEMO® D7.

Czujnik jest skalowany odpowiednio do wielkość fizyczną (na przykład  w mm); jest to wykonane przez urządzenie ALMEMO® V7 (w samym przyrządzie lub przez oprogramowanie) - z dostosowaniem punktu zerowego i dostosowaniem wartości końcowej.  Wyznaczone jednostki wartości zmierzonej mogą posiadać opis do 6 liter.  Identyfikacja czujnika może być zaprogramowana z tekstem komentarza do 20 liter.

Dane techniczne:

 • Czujnik typu Potencjometr
 • Zasilanie z zasilacza lub jednostki Almemo
 • Zakres wejściowy -2 do +2 V
 • Zakres wskazań 0.00 zakresu do 100.00 %
 • Rozdzielczość 0.01 %
 • Szybkość 100 pomiarów na sec
 • Napięcie odniesienia 2 V
 • Dokładności systemu 0.02 % ±2 cyfry
 • Nominalna temperatura 22   ±2 K
 • Dryf temperatury 0.003 % / K (30 ppm)
 • Skuteczny zakres -10 do +60 °C, 10 do 90 % RHA (bez kondensacji)
 • Napięcia zasilania z 6 V z urządzenia ALMEMO

Oznaczenie katalogowe ZWD700FS

 

Wtyczka cyfrowa ALMEMO® D7 dla napięcia różnicowego DC.

Nowa wtyczka ALMEMO® D7 umożliwia pomiary z dużą szybkością oraz z wysoką dokładnością  odpowiednio dla wielu  zadań pomiarowych. Użytkownik może wybrać preferowaną konfigurację szybko i łatwo na przyrządzie pomiarowym ALMEMO® V7, współpraca z tą wtyczka jest możliwa tylko dla najnowszych urządzeń ALMEMO® V7 takich jak ALMEMO® 710 albo ALMEMO® 202 oraz innych precyzyjnych przyrządów pomiarowych serii V7.


Dane techniczne i funkcje.

Wtyczki cyfrowe ALMEMO® D7  działają z  własnym zintegrowanym przetwornikiem analogowo-cyfrowym. Ogólnie dokładność pomiaru  nie jest ograniczana przez terminal  lub rejestrator danych ALMEMO Cały łańcuch pomiarowy, zawierając na przykład przetwornik i wtyczkę ALMEMO® D7, mogą być zestrojone od końca do końca.

Szybkość przetwarzania jest określona wyłącznie przez zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy. Przy współpracy z przyrządem ALMEMO® V7 wszystkie wtyczki D7 działają równolegle każda wg. własnej prędkości pomiarowej. Bardzo krótki cykl pomiarowy jest określony przez wtyczki D7 bez względu na ich numer.

Dla mierzenia dynamicznych procesów wtyczka ALMEMO® D7 działa z dużą prędkością przetwarzania. Przyrząd pomiarowy ALMEMO® V7 zapisuje zmierzone wartości; oprogramowanie WinControl pokazuje je w formie graficznej.

Przetworniki pomiarowe nie posiadające własnego zasilania  są zasilane z wtyczki  ALMEMO® D7. Każdy sygnał jest skalowany  do jego rzeczywistej wielkości fizycznej (na przykład ciśnienie 25 bar k odpowiada napięciu 10 woltów); wyznaczone jednostki mogą być  zapisane opisem do 6 liter. Identyfikacja czujnika może być zaprogramowana z oznaczeniami do 20 liter. Duża prędkość pomiarowa, do 1000 operacji pomiarowych na sekundę  przy rozdzielczości do 1 mV / 10 μA (2,000 cyfr) albo wysoka rozdzielczość do 0.001 mV / 0.1 μA (200,000 cyfr) przy 5 pomiarach na sec.

Dane techniczne:

 • Wejście pomiarowe połączone z zasilaczem (masa urządzenia ALMEMO®)
 • Zakresy pomiarowe  zależnie od wariantu
 • Szybkość przetwarzania, rozdzielczość zależnie od wariantu
 • Przeciążenie zależnie od wariantu
 • Opór wewnętrzny zależnie od wariantu
 • Prąd wejściowy 100 pA
 • Dokładności systemu  0.02 % +2 cyfry
 • Nominalna temperatura +22 °C ±2 K
 • Dryf temperatury 0.003 % / K (30 ppm)
 • Skuteczny zakres -10 do +60 °C, 10 do 90 % RHA (bez kondensacji)
 • Napięcia zasilania 6 / 9 / 12 V, urządzenia ALMEMO®
 • Zużycie prądu w przybliżeniu 8 mA

Dodatki:

Izolacja Galwaniczna do 50 V dla ALMEMO® D7 czujników.
Przyłączany kabel, długość = 0,2 m ZAD700GT.

Warianty wykonania:

Zakres pom. Zakres Rozdzielczość Szybkość Rezystancja Przeciążenie Typ
-2,2 do +2,2V U25*;
U24:
U23
0,01mV;
0,1 mV
1 mV
5 pom/s
500 pom/s
1000 pom/s
110 KOhm ± 3 V ZED700FS

-250 do +250mV
-64 do +64 mV

U254*;
U643
0,001 mV 5 pom/s 5 GOhm ± 2,8 V ZED700FS2
-20 do +20V U204*;
U203
U202
0,1 mV
1 mV
10 mV
5 pom/s
500 pom/s
1000 pom/s
110 KOhm ± 30V ZED702FS
-20 do +20mA I204*;
I203;I
202
0,1 uA
1 uA
10 uA
5 pom/s
500 pom/s
1000 pom/s
130 KOhm ±28 mA ZED701FS

* zakres pomiarowy może być programowany na Almemo V7 

 

Cyfrowe wtyczki D6 dla czujników NTC

 • Precyzyjne, o dużej rozdzielczości do 0,001K dla zakresu -20...+65 C
 • Współpracują z wszystkimi miernikami Almemo serii V6 i V7

Dane techniczne

Dokładność:

Dla zakresu Dntc/DNt2 +/- 0,05K dla zakresu -50...+100 C

oraz

dla zakresu Dntc3  +/- 0,02K dla zakresu -20...+65 C

Warunki pracy -10...+60 C, 10... 90% rH bez kondensacji


Oferowane są modele:

ZAD040FS, 1 wejście, zakres pom. -50...+125C, (Dntc) rozdzielczość 0,01K

ZAD040FS2, 2 wejścia, zakres pom. -50...+125C (Dntc/Dnt2) rozdzielczość 0,01K

ZAD040FS3, 1 wejście, zakres pom. -20...+65C  (Dnt3), rozdzielczość 0,001K

Karta katalogowa (ang.)

 

Wtyczki dla wszystkich modeli Almemo 

Wtyczka wejściowa dla sond termoparowych

NiCr-Ni (K) –200.0 to +1370.0°C rozdzielczość 0.1K - typ ZA9020FS

NiCroSil-NiSil (N) –200.0 to +1300.0°C rozdzielczość 0.1K – typ ZA9020FSN

Fe-CuNi (L) –200.0 to +900 °C, rozdzielczość 0.1 K – typ ZA9021FSL

Fe-CuNi (J) –200.0 to +1000 °C, rozdzielczość 0.1 K – typ ZA9021FSJ

Cu-CuNi (T) –200.0 to +400 °C, rozdzielczość 0.1 K – typ ZA9021FST

 

Wtyczka wejściowe z izolacją do 1000V dla termopar typ K,J,T

Dla typu K - NiCr-Ni zakres -200...1370 °C – typ ZAD950ABK

Dla typu J - Fe-CuNi zakres -200...1000 °C – typ ZAD950ABJ

Dla typu T – Cu-CuNi zakres -200...400 °C – typ ZAD950ABT

 

 

Wtyczka wejściowa dla termopar typów: U, S, R, B, AuFe-Cr

Cu-CuNi (U) zakres –200.0 to +600.0°C rozdzielczość 0.1K - typ ZA9000FSU

PtRh10-Pt (S) zakres 0.0 to +1760.0°C rozdzielczość 0.1K - typ ZA9000FSS

PtRh13-Pt (R) zakres 0.0 to +1760.0°C rozdzielczość 0.1K - typ ZA9000FSR

PtRh30-PtRh6 (B) zakres +400.0 to +1800.0°C rozdzielczość 0.1K - typ ZA9000FSB

AuFe-Cr (A) zakres –270.0 to +60.0°C rozdzielczość 0.1K typ ZA9000FSA

 

Wtyczka dla wszystkich typów termopar z wewnetrzną kompensacją zimnych końców

W przypadku zamawiania prosimy określić typ termopary która ma byc podłączona – typ ZA9400FS

 

 

 

Wtyczka dla czujników Pt100 i Pt1000

Pt100 4-przewodowa, zakres –200.0 to +850.0°C rozdzielczość 0.1K - typ ZA9030FS1

Pt100 4-przewodowa, zakres –200.0 to +400.0°C rozdzielczość .01K - typ ZA9030FS2

Pt1000 4-przewodowa, zakres –200.0 to +850.0°C rozdzielczość 0.1K - typ ZA9030FS4

Pt1000 4-przewodowa, zakres –200.0 to +400.0°C rozdzielczość0.01K - typ ZA9030FS5

Pt100 4-przewodowa, zakres 0 to +65.000°C rozdzielczość 0.001K (tylko do pracy z ALMEMO® 2690-8 and 2890-9) - typ ZA9030FS7

 

Wtyczka dla Ni100 i Ni1000

Ni100 zakres –60.0 to +240.0°C rozdzielczość 0.1K - typ ZA9030FS3

Ni1000 zakres –60.0 to +240.0°C rozdzielczość 0.1K - typ ZA9030FS6

 

 

Wtyczka dla NTC

Ntc type N zakres –50.0 to +125.0°C rozdzielczość 0.01K - typ ZA9040FS

2xNtc type N zakres –50.0 to +125.0°C rozdzielczość 0.01 K bez izolacji elektrycznej - typ ZA9040FS2

 

 

Wtyczka dla rezystancji

Zakres Ohm 0.00 to 500.00 rozdzielczość 0.01 Ohm - typ ZA9003FS

Zakres Ohm 0.0 to 5000.0 rozdzielczość 0.1 Ohm - typ ZA9003FS2

 

 

Wtyczka dla zakresu mV

55mVDC zakres –10.0 to +55.0 rozdielczość1µV - typ ZA9000FS0

26mVDC zakres –26.0 to +26.0 rozdzielczość 1µV - typ ZA9000FS1

260mVDC zakres –260.0 to +260.0 rozdzielczość 10µV - typ ZA9000FS2

 

Wtyczka dla wejść potencjometrycznych

2,6V DC (różnicowy) zakres –2.6 to +2.6 rozdzielczość 0.1 mV – typ ZA9025FS3

 

 

 

Wtyczka dla zakresu volt

2.6VDCzakres–2.6 to +2.6 rozdzielczość 0.1 mV - typ ZA9000FS3

26VDC (dzielnik 100:1)zakres –26.0 to +26.0 rozdzielczość 1 mV - typ ZA9602FS

2x 26 V DC (2x dzielnik) zakres –26.0 to +26.0 rozdzielczość 1 mV bez izolacji elektrycznej - typ ZA9602FS2

 

Wtyczka dla zakresu mV /rożnicowa z zasilaniem 7...9V

55 mV DC zakres –10.0 to +55.0 rozdzielczość1 µV - typ ZA9000FS0D

26 mV DC zakres –26.0 to +26.0 rozdzielczość1 µV - typ ZA9000FS1D

260 mV DC zakres –260.0 to +260.0 rozdzielczość10 µV - typ ZA9000FS2D

2,6 V DC zakres –2.6 to +2.6 rozdzielczość0,1 mV - typ ZA9000FS3D

 

Wtyczka dla zakresu mV/różnicowa z zasilaniem 12 V

55mV DC zakres–10.0 to +55.0 rozdzielczość 1 µV – typ ZA9600FS0V12

26mV DC zakres –26.0 to +26.0 rozdzielczość 1 µV - typ ZA9600FS1V12

260mV DC zakres –260.0 to +260.0 rozdzielczość 10 µV - typ ZA9600FS2V12

2.6V DC zakres–2.6 to +2.6 rozdzielczość 0.1 mV - typ ZA9600FS3V12

 

Wtyczka dla mostków pomiarowych o zakresie mV i V

55mV DC zakres –10.0 to +55.0 rozdzielczość 1 µV - typ ZA9105FS0

26mV DC (V=10) zakres –26.0 to +26.0 rozdzielczość 1 µV - typ ZA9105FS1

260mV DC (V=10) zakres –260.0 to +260.0 rozdzielczość 10 µV - typ ZA9105FS2

2.6V DC zakres –2.6 to +2.6 rozdzielczość 0.1 mV - typ ZA9105FS3

 

Wtyczki typ ZA9650FSx zostały wycofane z oferty.

 

Moduł wejściowy dla V DC z izolacja elektryczną 4kV

zakres ±2,000 V,rozdzielczość 0,001V, przeciążalność 400 V, rezystancja wejściowa 800 k. - typ ZA9900AB2

zakres ±20,00 V, rozdzielczość 0,01V, przeciążalność 500 V, rezystancja wejściowa 1 M. - typ ZA9900AB3

zakres ±200,0 V, rozdzielczość 0,1V, przeciążalność 500 V, rezystancja wejściowa 1 M. - typ ZA9900AB4

zakres ±400 V, rozdzielczość 1V, przeciążalność 1000 V, rezystancja wejściowa 4 M. - typ ZA9900AB5

 

Wtyczka wejściowa dla prądu DC

32mA DC, zakres –32.0 to +32.0 , rozdzielczość 1µA - typ ZA9601FS1

4/20mA DC, zakres 0 to 100% , rozdzielczość 0.01% - typ ZA9601FS2

2 x 32 mA DC, zakres –32.0 to +32.0 ,rozdzielczość 1 µA bez izolacji elektrycznej - typ ZA9601FS3

2 x 4/20 mA DC, zakres 0 to 100%, rozdzielczość 0.01 % bez izolacji elektrycznej - typ ZA9601FS4

 

Wtyczka wejściowa dla prądów DC różnicowa

32 mA DC, zakres –32.0 to +32.0 , rozdzielczość 1 µA – typ ZA9601FS5

4/20 mA DC , zakres 0 to 100% , rozdzielczość 0.01% - typ ZA9601FS6

 

 

Wtyczka wejściowa dla prądów DC różnicowa z zasilaniem czujniką12 V

32mA DC, zakres –32.0 to +32.0 , rozdzielczość 1 µA – typ ZA9601FS5V12

4/20 mA DC , zakres 0 to 100% , rozdzielczość 0.01% - typ ZA9601FS6V12

 

 

Moduł pomiarowy prądu DC z izolacja elektryczna 4 kV

zakres ±20.00 mA, rozdzielczość mA 0.01mA, przeciążalność 0.1 A, rezystancja10 Ohm - typ ZA9901AB1

zakres ±200.0 mA,rozdzielczość 0.1mA , przeciążalność1 A, rezystancja 1 Ohm - typZA9901AB2

zakres ±2.000 A , rozdzielczość 0.001A, przeciążalność 10 A, rezystancja 0.1 Ohm - typ ZA9901AB3

zakres ±10.00 A , rozdzielczość 0.01A , przeciążalnośc 20 A, rezystancja 0.01 Ohm - typ ZA9901AB4

 

Moduł wejściowy pomiaru napięcia AC

Zakres częstotliwościowy 50Hz...10 kHz

zakres 0 to 260mV rms, rozdzielczość 0.1mV – typ ZA9603AK1

zakres 0 to 2.6V rms , rozdzielczość 0.001mV - typ ZA9603AK2

zakres 0 to 26.0V rms, rozdzielczość 0.01mV – typ ZA9603AK3

 

 

 

Moduł pomiarowy napięcia AC z izolacją 4 kV

zakres 130.0mV rms, rozdzielczość 0.1mV,pik 0.2V , przeciążalność 400V, rezystancja 0.5M. - typ ZA9903AB1

zakres 1.300V rms, rozdzielczość 1mV , pik 2V , przeciążalność 400V, rezystancja 0.8M. - typ ZA9903AB2

zakres 13.00V rms, rozdzielczość 10mV , pik 20V , przeciążalność 500V, rezystancja 1M. - typ ZA9903AB3

zakres 130.0V rms, rozdzielczość 0.1V , pik 200V, przeciążalnoś 500V , rezystancja 1M. - typ ZA9903AB4

zakres 400V rms, rozdzielczość 1V, pik 1000V, przeciążalność 1000V , rezystancja 4M. - typ ZA9903AB5

 

Moduł pomiarowy prądu AC z izolacją 4 kV

zakres 1.000A rms, rozdzielczość 1mA, pik 2A, przeciążalność 10A, rezystancja 0.10Ohm - typ ZA9904AB1

zakres10.00A rms, rozdzielczość 10mA, pik 20A, przeciążalność 20A, rezystancja 0.01Ohm - typ ZA9904AB2

 

 

 

Kabel pomiaru: częstotliwości, impulsów, prędkości obrotowej

Częstotliwość 0 to 15000 Hz, rozdzielczość 1 Hz

Częstotliwość 0 to 3200.0 Hz, rozdzielczość 0.1 Hz - typ ZA9909AK1U

Impuls/cykl 0 to 65000 , rozdzielczość 1 impuls - typ ZA9909AK2U

Predkośc rotacji 8 to 32000 rpm, rozdzielczość 1 rpm - typ ZA9909AK4U

Opcjonalne zasilanie czujnika 12 V - typ OA9909V12

 

 

 

Kabel pomiarowy sygnałów cyfrowych

wejście 3 cyfrowe z optoizolacja – typ ZA9000ES2

wejście 4 cyfrowe z optoizolacja – typ ZA9000EK2

 

 

 

 

 

 

Uniwersalny wtyk Almemo z wolnymi końcami

typ ZA9000AK

 

 

 

 

 

Kabel adaptacyjny dla czujników z okragłymi wtyczkami

ZA9020BK0 z kablem 0,2 m

ZA9020BK1 z kablem 1 m

ZA9020BK2 z kablem 2 m

ZA9020BK4 z kablem 4 m

 

 

Wtyk MU

ZA5690MU– dla Almemo 5690

ZA5590MU – dla Almemo 5590/5990

 

 

 

 

 

 


Karty katalogowe:

SOMET Piotr Szargut. Copyright © 2013. All Rights Reserved.