Zestawy pomiarowe Almemo

Przenośna stacja meteorologiczna

Uniwersalna przenośna stacja meteorologiczna do pomiarów w terenie następujących parametrów: kierunek i siła wiatru,wilgotność względna, temperatura, ciśnienie atmosferyczne,poziom opadów, global radiation. Stacja jest łatwa do szybkiego zainstalowania oraz posiada zwartą odporną budowę. Możliwe jest kilka opcji zasilania w tym: zasilanie akumulatorowe, zasilanie solarne, zasilanie z adaptera samochodowego.

 

 

 

 

 

Stacja meteo

 

Zestaw do pomiaru komfortu cieplnego pomieszczeń

Zestaw ten umożliwia pomiar wszystkich parametrów fizycznych potrzebnych do określenia komfortu cieplnego.Może stanowić odniesienie do regulacji systemów ogrzewania i wentylacji. Dane poszczególnych serii pomiarowych uzyskiwane są z termometru kulistego, termometru pokojowego, oraz przetworników wilgotności i przepływu powietrza. Dane te używane są do wyliczenia wielkości PMV (predicted mean vote oraz PPD (predicted percentdis satisfied) (zgodnie z DIN ISO 7730) oraz stopnia turbulencji (zgodnie z DIN EN 13779, DIN1946 część 2) Wartości te mogą być wyliczone_online_ lub _offline_ przy użyciu oprogramowania AMR WinControl wspartego dodatkowym specjalistycznym modułem przeznaczonym do obliczeń komfortu cieplnego (comfort idex measurment).

 

 

 

 Zestaw do pomiaru komfortu cieplnego

 

Zestawy do pomiaru przewodności cieplnej (U) i strumienia ciepła

Współczynnik przewodności cieplnej (U) jest bardzo ważną wielkością w w dziedzinie projektowania i konstrukcji zarówno budynków mieszkalnych jak i konstrukcji przemysłowych. Jest on stosowany do określania strat cieplnych budynków i ich elementów strukturalnych. Przy użyciu elementów systemu Almemo możliwe jest zmierzenie i zapamiętanie wszystkich parametrów fizycznych istniejących budynków jak i materiałów mających posłużyć do budowy nowych budynków.

 

 

Zestawy do pomiaru przewodności cieplnej (U) i strumienia ciepła

SOMET Piotr Szargut. Copyright © 2013. All Rights Reserved.