Sondy UVA

Przetwornik UVA FLA603UV12/14 – wysokiej klasy przetwornik do precyzyjnych pomiarów w paśmie 315 do 400 nm wyposażony w 3 kanały pomiarowe o różnych czułościach. FLA603UV12 do zastosowań w medycynie przemysłowej
FLA603UV14 do pomiarów w przemysłowych hodowlach
Zakresy pomiarowe:
FLA603UV12: 0,00002 mW/cm² do 5 mW/cm²
FLA603UV14: 0,0004 do 100 mW/cm²
Najmniejsza rozdzielczość:
FLA603UV12: 20 nW/cm²; FLA603UV14: 100 nW/cm²
Zakres pracy: 315 do 400 nm
Maksymalne cos odchylenie: < 5%
Dyfuzor cos: średnica 15 mm
Temperatura normalna 24ºC ± 2K
Temperatura pracy: 0 do 60ºC; wilgotność: 10 do 90% bez kondensacji
Obudowa: średnica 37 mm x 32 mm


Przetwornik UVA FLA603UV22/24

Przetwornik UVA FLA603UV22/24 - – wysokiej klasy przetwornik do precyzyjnych pomiarów w paśmie 320 do 400 nm wyposażony w 3 kanały pomiarowe o różnych czułościach. FLA603UV22 do zastosowań w terapii medycznej FLA603UV24 do pomiarów przemysłowych
Zakresy pomiarowe:
FLA603UV22: 0,00002 do 5 mW/cm²
FLA603UV24: 0,0004do 100 mW/cm²
Najmniejsza rozdzielczość:
FLA603UV22: 10 nW/cm²; FLA603UV24: 100 nw/cm²
Czułość: ok. 50 nA/(mW/cm²)
Zakres pracy: 320 do 400 nm
Dyfuzor cos: średnica 15 mm
Temperatura normalna 24ºC ± 2K
Temperatura pracy: 0 do 60ºC; wilgotność: 10 do 90% bez kondensacji
Obudowa: średnica 37 mm x 32 mm

SOMET Piotr Szargut. Copyright © 2013. All Rights Reserved.