Pomiary w podczerwieni

Pirometr AMiR 7834

Zakres pomiarowy -40...2000 C
podzakresy w zależności od typu: -20...600 / -40...1000 / 200...1000/
500...1000 / 250...2250 C

Pasmo spektralne 8...14 / 3,9 / 5 /2,2 um w zależności od typu

Optyka w zależności od typu

Obudowa stal nierdzewna IP65

Zintegrowany celownik laserowy (oprócz modelu 7834-10)

Dokładność +/- 1 % wartości mierzonej

Czas odpowiedzi 130 ms

Zasilanie 12...24 V DC

Duży wybór akcesoriów


Tabela typów:

                  Typ                       Zakres                  Pasmo                             Optyka                          Oznaczenie

Rodzaje optyki:

Karta katalogowa pirometr AMiR 7834

Cyfrowy miniaturowy pirometr FIAD43

 

Dane techniczne:

 • Zakres pomiarowy -40 to +600 °C
 • Zakres spektralny 8 to 14 mm
 • Optyka (90 % energii) 10:1
 • Dokładność ±1 % wartości mierzonej lub ±1 K (która z wielkości jest większa)
 •  ±2 K dla wartości <20 °C
 • Powtarzalność ±0.5 % wartości mierzonej lub ±0.5 K (która z wielkości jest większa)
 • Warunki normalne 23 °C ±5 K, współczynnik emisyjności 1.0
 • Dryft temperaturowy ±0.05 K / K lub ±0.05 % wartości mierzonej / K (która z wielkości jest większa)
 • Rozdzielczość temperaturowa 0.1 K
 • Czas odpowiedzi 130 ms (90 %)
 • Współczynnik emisyjności 0.95 (zaprogramowany fabrycznie). Możliwe jest jego zaprogramowanie

Kompaktowa sonda IR - AMiR typ FIA844

Właściwości techniczne:

 • Kompaktowa sonda IR przystosowana do pomiarów temperatury powierzchni
 • Zakres mierzonych temperatur -20...+500 C
 • Dużą rozdzielczość optyczna, pole pomiaru o r. 11,5 mm w odległości 150 mm
 • Obudowa ze stali nierdzewnej IP 65
 • Przystosowana do szybkiego montażu
 • Wbudowana elektronika
 • Zaopatrzona w kabel z wtyczką Almemo

 

Dostępne wykonania:

Sonda IR o zakresie -20..+500C z kablem Almemo 1 m – typ FIA844

Taka sama sonda z kablem Almemo 3 m – typ FIA844A

Akcesoria:

Uchwyt montażowy - typ ZR7844FB

Uchwyt montażowy z regulacją - typ ZR7844JB

Wydmuchiwacz pyłu i chłodzeniem z gwintem M18x1 - typ ZR7844PM

Lustro 90 deg z gwintem M18X1 - typ ZR7844RAM

Okno zabezpieczające z gwintem M18x1 - typ ZR7844WM

                                                                      ZR7844JB – uchwyt z regulacją

 

                                                                      ZR7844PM – wydmuchiwacz pyłu

 

                                                                        ZR7844WM - lustro

 

Dane techniczne:

Zakres temp. Mierzonych -20..+500 C

Pasmo 8...14 um

Rozdzielczość optyczna 13:1 w zakresie do 150 mm, powyżej 9:1

Dokładność ± 1,5% zakresu lub ± 2K (zależnie która wartość jest większa)

± 3,5 K w temp 0 C

Powtarzalność ± 0,5% wartości mierzonej lub ± 1K (zależnie która wartość jest większa)

Warunki normalne 23C ± 5 K, emisyjność 0,95

Rozdzielczość 0,1K

Czas odpowiedzi 150 ms

Temperatura otoczenia 0...+70 C

Wymiary dł. 94 mm zewnętrzny gwint M18x1

Przetwornik pomiaru temperatury w podczerwieni AMiR 7843

Miniaturowa głowica pomiarowa, wyświetlacz, wyjście analogowe. • Pomiar temperatury powierzchni w zakresie do 600 lub 1000 C
 • Głowica pomiarowa małych wymiarów z możliwością montażu na stałe
 • Odporna obudowa IP 65 ze stali nierdzewnej
 • Łatwy i szybki montaż głowicy
 • Kabel połączeniowy odporny na: oleje, kwasy i zasady
 • Obudowa z wyświetlaczem i klawiszami.
 • Wyjście analogowe 10V lub 20 mA
 • Kable przyłączeniowe głowicy 1m lub 3 m na zamówienie 8/15/30 m
 • Zakres temperatur pracy głowicy -10 do +120C

 

Dostępne wykonania:

Dla modelu MR7843-12/-32/-42

zakres -40...600 C, optyka 2:1  typ MR784312 z kablem 1 m i typ 784312L03 z kablem 3 m
zakres -40...600 C, optyka 10:1  typ MR784332 z kablem 1 m i typ 784332L03 z kablem 3 m
zakres 0...1000 C, optyka 22:1  typ MR784342 z kablem 1 m i typ 784342L03 z kablem 3 m


Dla modelu MR7843-33/-43

zakres -40...600 C, optyka 10:1  typ MR78433312 z kablem 1 m i typ 784333L03 z kablem 3 m
zakres 0...1000 C, optyka 22:1  typ MR784343z kablem 1 m i typ 784343L03 z kablem 3 m


Podstawowe dane techniczne:

Pasmo spektralne 8...14 um
Czas odpowiedzi  (T90)130 ms
Dokładność +/- 1% wartości mierzonej
Emisyjność 0,100 do 1,100
Wyjście analogowe do wyboru: 0...5/10V, 0...20 mA, 4 do 20 mA
Zasilanie 8...32 V DC

SOMET Piotr Szargut. Copyright © 2013. All Rights Reserved.