Nowe certyfikaty dostępne od Stycznia 2011

Rekalibracja przyrządu Almemo

Certyfikat dostępny dla wszystkich przyrządów Almemo z interface.

Certyfikat DKD typ KE9005D

Pełna kalibracja przyrządu Almemow w 9 zakresach pomiarowych: 2,6V; 55 mV; 26 mV; 260 mV; NiCi-Ni; Pt100 (P104); Pt100 (P204); NTC; wilgotność względna, wilgotność (%RH).

Certyfikat fabryczny typ KE9005W

Pełna kalibracja przyrządu Almemow 9 zakresach pomiarowych: 2,6V; 55 mV; 26 mV; 260 mV; NiCi-Ni; Pt100 (P104); Pt100 (P204); NTC; wilgotność względna, wilgotność (%RH).

Kalibracja czujnika temperatury

Kalibracja czujnika temperatury, odchyłki czujnika zredukowane do zera.
Wielopunktowa korekta dla sieci pomiarowej Almemo (preferowane używanie czujników Pt100 lub NTC.

Certyfikat DKD typ KA9001DW

Wielopunktowa korekta w co najmniej 3 punktach w tym w obowiązkowo w punkcie 0C.

Opcja typ OA 006U

W trakcie kalibracji sprzętu wartości korekcji zapamiętywane są w pamięci wtyczki czujnika.

Wielopunktowa korekta w co najmniej 3 punktach w tym w obowiązkowo w punkcie 0C. Temperatury z zakresu -200 do +400C preferowane czujniki Pt100 lub NTC
Certyfikat dostępny tylko dla mierników posiadajacych interface.

Kalibracja pirometrów

Certyfikat DKD typ KI9201D

Kalibracja DKD dla transmiterów MR7838, MR7842 oraz pirometrów ręcznych MR7811, MR7814 i sensora IR FIA844, kalibracja obejmuje 3 punkty 25, 100, 200 C

Certyfikat fabryczny typ KI9201W

Kalibracja fabryczny dla transmiterów MR7838, MR7842 oraz pirometrów recznych MR7811, MR7814 i sensora IR FIA844, kalibracja obejmuje 3 punkty 25, 100, 200 C

Kalibracja czujników wilgotności w temp. do 95C

Dla czujników pojemnościowych oraz psychrometrów

Certyfikat DKD typ KH9166D
Punkty pomiarowe wybrane dowolnie

Certyfikat DKD typ KH9166DP
Temperatura z zakresu +10 do +90 C i wilgotność z zakresu 45% do 95% RH
lub temperatura z zakresu +45 do + 95 C i wilgotność z zakresu 10% do 90%RH

Certyfikat fabryczny typ KH9166W
Punkty pomiarowe wybrane dowolnie

Certyfikat fabryczny typ KH9166WP
Temperatura z zakresu +10 do +90 C i wilgotność z zakresu 45% do 95% RH lub temperatura z zakresu +45 do + 95 C i wilgotność z zakresu 10% do 90% RH

Kalibracja dla przetwornika FMA510

Certyfikat fabryczny typ KH9246W
Pakiet zawiera : 1 punkt ok. 25C, 1 punkt wilgotności ok. 50% RH, 1 punkt ciśnienia absolutnego dla ciśnienia otoczenia w czasie kalibracji.

Kalibracja czujnika ciśnienia

Kalibracja czujnika ciśnienia, odchyłki czujnika zredukowane do zera.

Certyfikat DKD typ KA9001DW

Opcja typ OA0006U

W trakcie kalibracji sprzętu wartości korekcji zapamiętywane są w pamięci wtyczki czujnika
Certyfikat dostępny tylko dla mierników posiadających interface.

Kalibracja dla cyfrowego czujnika FDAF12SA

Kalibracja ciśnienia absolutnego dla cyfrowego czujnika ciśnienia atmosferycznego.

Certyfikat Fabryczny typ KD9211W
Jeden punkt ciśnienia absolutnego dla ciśnienia otoczenia w trakcie kalibracji.

Kalibracja dla przetworników przepływu cieczy

Certyfikat fabryczny typ KV9115W
Certyfikat dla przepływu objętościowego do max 200 l/min, medium testowe woda.
Trzy punkty pomiarowe start/środek/ koniec zakresu danego przetwornika.

Certyfikat fabryczny typ KV9115WP
Jeden dodatkowy punkt kalibracyjny z zakresu pomiarowego przetwornika.

 

Karta katalogowa (ang.)

SOMET Piotr Szargut. Copyright © 2013. All Rights Reserved.