Przetworniki Wilgotności Materiałów


FHA936WD – detektor obecności wody.

Zakres pomiarowy: < 10% brak wody; > 10% jest woda

Obudowa: plastikowa o średnicy 40 mm i długości 130 mm

Elektrody:

Nie izolowane, L= 200 mm, śr. 3 mm;

Nie izolowane ostro zakończone śr, 3 mm, L= 50 mm

Sprężyste stalowe L= 200 mm, grubość 0,5 mm, szerokość 6 mm

Masa 260 g; temp pracy: 0 do 60oC

FHA696MF – sonda wilgotności materiałów takich jak: materiały mineralne, budowlane, drewno.

Metoda pomiarowa: pojemnościowa

Zakres pomiarowy: 0 do 50%

Zakresy pomiarowe dla: materiałów mineralnych 0...20%;

Drewno 0...25%; papier i karton 0...20%

Obudowa: plastik, średnica 40 mm, L= 130 mm

Blok pomiarowy: aluminiowo plastikowy 20 x 25 x 70 mm

Wyjście: 0...2 V; zasilanie: 8...12 V; zużycie prądu: ok. 7 mA

Zakres temperatur pracy: 0 do 60oC

Masa: 260 g

Akcesoria:

ZB9696PE05 – blok pomiarowy dla mat. mineralnych

ZB9696PE30 – blok pomiarowy dla drewna i papieru

FHA636MF – sonda wilgotności drewna.

Zakres pomiarowy: 7 do 30% ; dokładność: ±2%

Metoda pomiarowa: przewodnościowa

Obudowa: plastik, średnica 40 mm, L= 130 mm

Sondy pomiarowe: stal nierdzewna, śr. 3 mm, L= 50 mm

Temperatura pracy: 0 do 60oC

Wyjście: 0...2 V

Zasilanie:7,5...12 V, zużycie prądu: max 10 mA


Sonda wilgotności materiałów typ FHA696GF1
Służy do określania zawartości wody w granulatach takich jak wióry, pelet, trociny

- Sonda pracuje jako kondensator z zewnętrznymi płytami, wilgoć zawarta w materiale jest mierzona poprzez zmianę stałej dielektrycznej.
- Zawartość wody może być mierzona w materiałach granulacyjnych takich jak wióry, trociny, pelet, ziarna zbóż i inne granulaty.
- Charakterystyki materiałów mogą być dobierane z odpowiednio przygotowanej bazy właściwości róznych granulatów.

Dane techniczne:
Zakres pomiarowy 0...99,9% zawartości wody (jako zawartość wagowa)
Rozdzielczość 0,1%
Głębokość penetracji ok. 10 cm wokół sondy
Sygnał wyjściowy _ standard Almemo
Masa 300g

Wymiary:
Głowica pomiarowa średnica 22 mm, długość 200 mm
Przedłużenie (1) śr 18 mm dł 300 mm
Przedłużenie (2) śr 18 mm dł. 500 mm
Temperatura matriału +5...+40C
Temperatura pracy +5...+40C
Temperatura przechowywania -20...+70C
Kabel 1,5 m
Zasilanie z przyrzadu 5V
Pobór prądu ok. 5 mA

Zakres dostawy:
Przetwornik FHA696GF1, dwa przedłużacze 300 mm i 500 mm, kabel 1,5 m z wtyczka Almemo
Sensor zaprogramowany dla wiórów drewnianych,inne charakterystyki na zamówienie.
Opcjonalnie dostępny blok testowy dla wiórów drewnianych i peletu ZB969PE22


Sonda wilgotności gruntu – Tensiometr ZB9602TMxxx


Pomiar wilgotności gruntu przy pomocy pomiaru ciśnienia cząstkowego. Ciśnie cząstkowe jest siłą z jaką muszą wytworzyć korzenie roślin w celu pobrania wody. Porowata struktura czujnika powoduje powstanie podciśnienia w rurce tensiometru. To podciśnienie jest miarą wilgotności gruntu i może być zmierzone. Podcisnienie to mierzone jest w hPa.

 

SOMET Piotr Szargut. Copyright © 2013. All Rights Reserved.