Psychrometry

Psychrometr Ręczny.

 

FNAD46 - Ręczny psychrometr do pomiarów temperatury i wilgotności.
Zakres pomiarowy:
od 10 do 100 % wilgotności względnej
od 0 do 60 °C (NTC)
Zasilanie: 9 V DC, (10 mA) z przyrządu Almemo
Wykonanie: średnica = 50 mm, długość = 245 mm, przewód 1,5 m + wtyk ALMEMO®

 

Psychrometry Stacjonarne.

Psychrometr Cyfrowy z wbudowanym czujnikiem ciśnienia atmosferycznego i automatyczną kompensacja FNAD46-3

 

Dane techniczne:
 
Temperatura pracy 0...90°C
Zakres wilgotności 0...100%RH
System pomiarowy – psychrometryczny
Dokładność ± 1%RH w warunkach normalnych
Warunki normalne +25°C ± 3K, 1013 mbar, 50%RH
Czujniki 2 x NTC typ N
Dokładność 0...+70°C ±0,1K; +70...+90°C ±0,4K
Czujnik ciśnienia:
Zakres 700...1100 mbar
Dokładność ± 2,5 mbar


Karta katalogowa

 

Cyfrowy psychrometr FPAD36-3Wbudowany przetwornik ciśnienia atmosferycznego do kompensacji ciśnienia atm.

Przyłącze Almemo D6

Cyfrowe czujniki temperatury do 90 C

Automatyczna kompensacja ciśnienia atm.

Rekomendowany do laboratoriów

Dwa kable przyłączeniowe FEP( 5 m), jedna wtyczka Almemo D6

Zakresy pomiarowe:

Temperatura 0...90 C

Wilgotność 10...100% RH

Ciśnienie 700...110 mbar

Dokładność:

Temperatura +/- 3 K

Wilgotność +/- 1 % RH (bez kondensacji)

Ciśnienie +/- 2,5 mbar


Karta katalogowa

SOMET Piotr Szargut. Copyright © 2013. All Rights Reserved.