Kalibracja komór klimatycznych

Kalibracja wilgotności względnej w 9 punktach komory klimatycznej przy użyciu ALMEMO 710.

System pomiarowy ALMEMO, zawierający precyzji przyrządu pomiarowy ALMEMO 710, jeden czujnik wilgotności i osiem czujników temperatury, może być używanych by uzyskać wszystkie odnośne zmienne panujące w komorze klimatycznej. Względna wilgotność powietrza przy dziewięciu punktach pomiarowych w komorze klimatycznej jest obliczana przez ALMEMO 710 samodzielnie. Komory klimatyczne mogą tak być kalibrowane w pełni automatycznie na miejscu szybko i łatwo.
Wilgotność jest obliczona przez ALMEMO 710 na podstawie formuł Dr Sonntag i czynnika uwydatnienia według W. Bǒgel  (skorygowanie czynnika Fw(t,p)) dla rzeczywistej mieszaniny gazów). To znacznie poszerza zakres pomiaru i poprawia dokładność obliczania zmiennych wilgotności.
Wszystkie wartości, zarówno zmierzone jak i obliczone, są pokazane w jasny i zrozumiały sposób na dużym wyświetlaczu dotykowym ALMEMO 710. Przyrząd ALMEMO 710 t działa też jak rejestrator danych. Mierzona seria może być zapisane albo do pamięci wewnętrznej (pojemność dla ponad 400,000 zmierzonych wartości) albo przez złącze ALMEMO do pamięci na karcie SD (pojemność do kilku milionów zmierzonych wartości).
Oprogramowanie WinControl może być używane by pokazać wartości dokumentu na przykład jako wykres graficzny lub online te zmierzone wartości faktycznie uzyskiwane podczas operacji pomiarowej albo off line po operacji mierzącej zmierzone wartości zachowane poprzednio. Pomiary te dostarczą  ocenę i funkcje statystyczne.


Kalibracja komór klimatycznych

SOMET Piotr Szargut. Copyright © 2013. All Rights Reserved.