Cyfrowe moduły pomiaru napięcia, prądu i mocy


Cyfrowe moduły pomiarowe o następujących parametrach:

Moduły pomiaru napięcia ZED700-ABx dla napięcia DC
    +/- 60 V DC rozdzielczość0,01V
    +/- 400V rozdzielczość 0,1 V

Moduły pomiaru prądu ZEZD7 01-ABx dla prądu
    +/-20 mA DC rozdzielczość 0,01 mA
    +/- 200 mA DC rozdzielczość 0,1 mA
    +/- 2 A DC rozdzielczość 0,001 A
    +/- 20 A DC rozdzielczość 0,01 A

Moduły pomiaru mocy ZED707-ABxx dla mocy DC
    +/-60 V DC/ +/- 2 ADC / 120 W
    +/-60 V DC/ +/- 20 A DC/ 1,2 kW
    +/- 400 V DC / +/- 2 A DC/ 800 W
    +/-400 V DC/ +/- 20A DC/ 8 kW

Karta katalogowa zed700DCe.pdf

 

Cyfrowe moduły D6 pomiaru napięcia i prądu DC

 

Moduły posiadają wbudowany przetwornik A/C
Prędkość próbkowania 1 kHz
Izolacja galwaniczna 6 kV
Dokładność +/- 0,1% wartości zakresu +/- 2 cyfry

Zakresy pomiarowe:

Pomiar napięcia DC

ZAD900AB3......+/- 60V DC, rozdzielczość 0,01V, rezystancja 1 MOhm

ZAD901AB5......+/- 400VDC, rozdzielczość 0,1V, rezystancja 4 MOhm

Pomiar prądu DC

ZAD901AB1......+/- 20 mA, rozdzielczość 0,01 mA, rezystancja 4,7 Ohm

ZAD901AB2.......+/-200 mA, rozdzielczość 0,1 mA, rezystancja 1 Ohm

ZAD901AB3.......+/- 2 A, rozdzielczość 0,001A, rezystancja 100 mOhm

ZAD901AB5........+/-20 A, rozdzielczość 0,01 A, rezystancja 8 mOhm

Karta katalogowa modulDCe.pdf

 

Cyfrowe moduły D6 pomiaru napięcia i prądu AC

 

Prędkość próbkowania 1 kHz
Izolacja galwaniczna 6 kV
Pomiar RMS sygnału sinusoidalnego

Pomiar napięcia AC

ZAD903AB3, zakres 20V (RMS)AC, rozdzielczość 0,001V, rezystancja 1 MOhm

ZAD903AB5, zakres 400V (RMS)AC, rozdzielczość 0,1V, rezystancja 4 MOhm

Pomiar prądu AC

ZAD904AB1, zakres 1,8A (RMS)AC, rozdzielczość 0,001A, rezystancja 100 mOhm

ZAD904AB3, zakres 20A (RMS)AC, rozdzielczość 0,01A, rezystancja 8 mOhm

 

Szybkie cyfrowe moduły pomiarowe napięcia, prądu i mocy AC

 

Prędkość próbkowania 1 kHz
Izolacja galwaniczna 6 kV
Pomiar RMS sygnału sinusoidalnego
Przeznaczone do współpracy z przyrządami Almemo 500; 710; 809; 202; 204

Pomiar napięcia AC

ZED730AB3, zakres 20V (RMS)AC, rozdzielczość 0,001V, rezystancja 1 MOhm

ZED730AB5, zakres 400V (RMS)AC, rozdzielczość 0,1V, rezystancja 4 MOhm

Pomiar prądu AC

ZED731AB1, zakres 1,8A (RMS)AC, rozdzielczość 0,001A, rezystancja 100 mOhm

ZED731AB3, zakres 20A (RMS)AC, rozdzielczość 0,01A, rezystancja 8 mOhm

Pomiar mocy AC

                         V(RMS) AC          A (RMS) AC      moc W          rozdzielczość W
ZED757AB31          25                      1,8                  45                     0,1

ZED757AB51          400                    1,8                  720                     1

ZED757AB53          400                     20                 8000                   10


Karta katalogowa modulACe

SOMET Piotr Szargut. Copyright © 2013. All Rights Reserved.