Przenośne przyrządy pomiarowe

ALMEMO 2450

Zmiany w ofercie przenośnych mierników:

Dostępny będzie jedynie miernik Almemo 2450-1 w wersji podstawowej.

Almemo 2450-1L nie będzie oferowany zastąpi go Almemo2490-1A

Almemo 2490-1L i 2L nie będą oferowane zastąpią je Almemo 2490-1A i 2A

Almemo 2490-1 i -2 zostaję zastąpione przez Almemo 2490 -1A i 2A

Opcja U zewnętrzny izolowany galwanicznie zasilacz będzie możliwa tylko dla opcji transmitera R02U

Transmiter Almemo 2450-1R02 i OA2450U zostaje zastąpiony przez Almemo 2490-1R02U i 2R02U

Transmiter Almemo 2490-1R02 i 2R02 zostaję zastąpione przez Almemo 2490-1R02U i 2R02U

SOMET Piotr Szargut. Copyright © 2013. All Rights Reserved.