Wieloczujnikowy moduł cyfrowy

Miniaturowy moduł wieloczujnikowy do pomiarów temperatury, wilgotność i ciśnienie ze zintegrowaną pamięcią EEPROM.


Nowy wieloczujnikowy moduł cyfrowy  - w wykonaniu  miniaturowym zapewnia bardzo niskie zużycie energii – pozwala na pomiar - temperatury, wilgotności powietrza i ciśnienia atmosferycznego. Moduł zapewnia pomiary kompletu danych środowiskowych , które mogą posłużyć do dokładnego określenia wszystkich wielkości zależnych od wilgotności i ciśnienia atmosferycznego, na przykład często potrzebny skład mieszanki (r).
Moduł komunikuje się przez interfejs I2C; użytkownik może odczytywać wybiórczo indywidualne zmienne czujnika i dane zachowane w zintegrowanej pamięci EEPROM.
Przed opuszczaniem fabryki moduł jest zestrajany i wyposażony w elektroniczny  kod identyfikacyjny , który może być odczytany po otrzymaniu odpowiedniego rozkazu. Zintegrowana pamięć EEPROM może być używana by zapisać ustawienia użytkownika,  dane dokładnego zestrojenia, albo elektroniczny numer identyfikacyjny ID jak również tekst komentarza.
Ponieważ zapisane parametry są zachowane w pamięci EEPROM, moduł wieloczujnikowy może być wymieniony albo zastąpiony innymi modułami , które są identycznie kalibrowane i mają identyczne dane.
Moduł jest specjalnie zaprojektowany z bardzo dobrą izolacją  cieplną aby był odporny na zmiany temperatury, co zapewnia dokładne pomiary. Ten system w przeciwieństwie do systemów analogowych praktycznie niweluje ryzyko wpłynięcia czynników zakłócających na dokładność zmierzonych wyników.

Zakres temperatur -40 do +85 °C
Dokładność +5 do +60 °C, typowo ±0.2 K +5 do +60 °C, maksymalny 0.4 K -20 do +85 °C, maksymalna 0.7 K Powtarzalności typowo ±0.1 K

Zakres wilgotności 5.0 do 98.0 % RHA
Dokładność 10 do 90 % RHA, maksymalnie ±2 % RHA
w 23 °C ±5 K 5 do 98 % RHA, maksymalnie ±4 % RH w 23 °C ±5 K
Histereza typowo ±1 % RH

Zakres ciśnienia 300 do 1100 milibar
Dokładność 700 do 1100 milibar, ±2.5 milibar w 23 °C ±5 K

Pamięć wewnętrzna seryjna EEPROM
4 kbit (512 x 8 bitu I2C interfejs
Szybkość transmisji danych 0 do 400 Khz

Częstotliwość próbkowania 2 pom./sekundę przy najwyższej rozdzielczości.

Dane elektryczne

Zasilanie 2.1 do 3.6 V, typowego 3.3 V
Zużycie prądu 310 μA
w gotowości typowo 0.35 μA Zużycia energii podczas mierzenia typowo1.02 mW
w gotowości typowo 1.16 μW Złącza typu pin, 4 zacisk,
rozstawianie 1.27 mm, zgodne z RoHS


Oznaczenie katalogowe FH0D46C.
Dostępne wersje po: 10 szt. FH0D46CVE0010 lub 100 szt. FH0D46CVE0100.

SOMET Piotr Szargut. Copyright © 2013. All Rights Reserved.