Sondy napięcia i prądu DC

Sonda ZA9900AB/ZA9901AB

 

Moduły pomiarowe napięcia DC i prądu DC typ ZA9900AB/ZA9901AB
Dokładność: 0,1% wartości końcowej ą 2 cyfry
Częstotliwość próbkowania: 1 kHz
Rozdzielczość: 12 bit ą 2048
Częstotliwość pomiarów: 0,1 s
Maksymalny cykl pomiarowy: 14 h
Izolacja elektryczna: 1 kV ciągle; 4 kV przez 1 s
Obudowa: 100 x 54 x 31 mm
Gniazda: średnica 4 mm
Zasilanie: 6...14 V przez jednostkę ALMEMOŽ;
Zużycie prądu: < 40 mA

Wykonania:

ZA9900AB1: ±200,0mV; rzozdzielczość0,1mV;rezyst.:50 K Ohm -
- przez zewnętrzny bocznik.
ZA9900AB2: ±2,000V; rozdzielczość 0,001V; rezyst.:800 k Ohm
ZA9900AB3: ±20,00V; rozdzielczość 0,01V; rezyst. : 1 M Ohm
ZA9900AB4: ±200,0V; rozdzielczość: 0,1V; rezyst. : 1 M Ohm
ZA9900AB5: ±400V; rozdzielczość 1V;rezyst. : 4 M Ohm

ZA9901AB1: ±20,00mA; rozdzielczość:0,01 mA; rezyst.:10 Ohm
ZA9901AB2: ±200,0mA; rozdzielczość:0,1 mA; rezyst.: 1 Ohm
ZA9901AB3: ±2,000A; rozdzielczość:0,001A; rezyst.:0,1 Ohm
ZA9901AB4: ±10,00A; rozdzielczość:0,01A; rezyst.: 0,01 Ohm

SOMET Piotr Szargut. Copyright © 2013. All Rights Reserved.